Masterplan Wemeldinge

In januari 2021 zijn vier online participatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de inbreng van onze inwoners is er gewerkt aan de tweede bouwsteen voor het Masterplan Wemeldinge. Samen met de eerste bouwsteen vanuit ondernemers en andere stakeholders is er een integraal Masterplan Wemeldinge opgesteld. Met deze bouwstenen is er een gezamenlijk beeld gevormd over wat er leeft in Wemeldinge en de onderwerpen die in het gezamenlijk actieplan een plekje kunnen krijgen.

Integraal Masterplan Wemeldinge

Het integraal Masterplan Wemeldinge en de bijbehorende uitvoeringsagenda is woensdag 30 juni gepresenteerd in een vervolgbijeenkomst aan inwoners, ondernemers en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op het proces: waar staan we nu en hoe gaan we verder? Maar ook een toelichting op de stappen die we met uw inbreng nu al konden zetten. Daarnaast is het duidelijk geworden voor ons wat u van deze plannen vindt en hoe u wilt meedenken over en meewerken aan de uitvoering hiervan.

Terugkijken

Hieronder kunt u de livestream terugkijken.

Vervolgbijeenkomst Masterplan Wemeldinge 30 juni

Vragen?

U kunt contact opnemen met Tatiana Booi of Jiska van der Genugten via masterplanwemeldinge@kapelle.nl